Det er viktig å presisere at alle med symptomer bør teste seg, enten man er fullvaksinert eller ikke. Mye av testingen skal nå gjennomføres som selvtesting i hjemmet.

Informasjon til deg med nyoppståtte symptomer. 

Ved positiv selvtest (uansett hvor den er mottatt eller kjøpt), ring 404 05 228. Du regnes da som smittet og plikter å isolere deg. Potitiv selvtest må verifiseres på teststasjonen.  

Steinkjer kommune informerer den smittede eller dennes foresatte/verge om positiv prøve og hvordan de skal forholde seg, og oppfordre den smittede eller dens foresatte til å informere øvrige nærkontakter og veileder i hvordan dette bør gjøres. Også vaksinerte nærkontakter skal informeres. Informasjon til øvrige nærkontakter kan også formidles av en arrangør, restaurant/utested, skole eller på annet vis som er vurdert som hensiktsmessig.

Informasjon til smittede og nærkontakter.

Steinkjer kommune ønsker å gjøre selvtester lett tilgjengelig for de som er i behov. Det kan hentes ut selvtester på følgende steder:

 • Steinkjer teststasjon kl 0900 – 1300 på hverdager
  • En skal IKKE bestille time for henting av tester. Ring på ringeklokken dersom ingen er ute.
 • Steinkjer legevakt alle dager, hele døgnet.
  • Ved behov for medisinske råd må legevakten kontaktes på tlf 116117.
 • Steinkjer videregående og Mære landbruksskole.
  • kun for familiene til skolens elever og ansatte
 • Alle barne- og ungdomsskoler i Steinkjer kommune
  • kun for familiene til skolens elever og ansatte
 • Alle barnehager i Steinkjer kommune
  • kun for familiene til barnehagenes barn og ansatte


For mer informasjon om nedjustert TISK, se helsedirektoratets nettside.


(TISK står for testing, isolasjon, smittesporing og karantene).