Høringer

Det er et grunnleggende demokratisk prinsipp at den som særlig berøres av en offentlig beslutning, skal høres. Høring er prosessen, der kommunen ber berørte parter i saken om en skriftlig uttalelse, før det fattes en beslutning.

Artikkelliste