Familieteam -1 til 18 år - En støtte til en trygg og god oppvekst

En støtte til en trygg og god oppvekst. Familieteam -1 til 18 år (tidligere Forebyggende familieteam) er et lavterskeltilbud for barn og familier og drøftingspartnere i blant annet helsestasjon, barnehager og skoler. 

Du kan komme i kontakt med teamet selv, eller via eksempelvis jordmor, helsestasjon, barnehage og skole. Steinkjer kommune har et mål om å gi tidlig hjelp og veiledning til barn og familier på ulike tema, for eksempel foreldrerollen og oppdragelse, barnets utvikling, motorikk, samspill, kommunikasjon og språk, søvnvansker, mat og måltid.