Offentlige nyheter

Områdeplan Kulturhuskvartalet

Varsel om oppstart av planarbeid for detaljregulering Kulturhuskvartalet

19.11.18
Norcosult AS har på vegne av Steinkjer kommune fått i oppdrag å utarbeide detaljregulering for Kulturhuskvartalet. Se brev om oppstart av reguleringsarbeid i lenken nedenfor.
Flere nyheter ››