SFO

SFO legger til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter. Skolefritidsordningen er tilknyttet barneskolene.

SFO-plass

Her kan du søke om ny plass, endre oppholdstid, eller si opp SFO-plassen din. Søknadsfrist er 10. mars

Søk SFO-plass

Priser

SFO Priser 2022
Plass Pris 2. - 4. trinn Pris 1. trinn
6 timer per uke 1.290,- per mnd 0,- per mnd
12 timer per uke 2.200,- per mnd 0,- per mnd
18 timer per uke 2.920,- per mnd 973,- per mnd
Enkelttime 50,- per time 50,- per time
Enkeltdag (v/skolefri) 205,- per dag 205,- per dag

Åpningstider

SFO holder som regel åpent mandag – fredag kl. 07.15 – kl. 16.30, utover det kunngjør hver enkelt skoles SFO hvilke åpningstider de har.

Oppholdsplan

Foreldre må legge inn oppholdsplan for sine SFO-barn i mobilappen IST Home.  SFO planlegger bemanningen sin ut fra oppholdsplanene for å lage et best mulig tilbud til barna.

Moderasjonsordninger i SFO

Det er fastsatt tre moderasjonsordninger i SFO:

  • Redusert foreldrebetaling for husholdninger med elever på 1. - 4. trinn.
  • Gratis SFO for elever med særskilte behov på 5. - 7. trinn.
  • 12 timer gratis SFO for elever på 1. trinn.

Har jeg rett på redusert betaling i SFO?

Ingen familier skal betale mer enn seks prosent av den totale årsinntekten sin for en SFO-plass for elever på 1. - 4. årstrinn. For søknader før 1. august, gjelder kommunens vedtak fra 1. august og ut skoleåret. Søkes det etter 1. august, gjelder vedtaket fra den 1. i påfølgende måned.

Hva er den totale inntekten for din husholdning?

Endre svaret
Du kan søke om redusert betaling
Du har ikke rett på redusert betaling

For å kunne søke om redusert betaling må husholdningen ha en samlet inntekt på mindre enn 535 000 kroner

Velg et av alternativene ovenfor

Vedtekter

Les Steinkjer kommunes vedtekter for skole- og fritidsordningene