SFO

SFO legger til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter. Skolefritidsordningen er tilknyttet barneskolene.

SFO-plass

Her kan du søke om ny plass, endre oppholdstid, eller si opp SFO-plassen din. Søknadsfrist er 1. mars.

Fra august 2023 vil det være 12 timer gratis SFO for elever på 1. og 2. trinn. Det må fortsatt søkes om SFO-plass for disse elevene. For plasstype over 12 timer for elever på 1. og 2. trinn, se priser for SFO.

Søk SFO-plass

Hva koster det?

Priser for plass på skolefritidsordningen (SFO).

Åpningstider

SFO holder som regel åpent mandag – fredag kl. 07.15 – kl. 16.30, utover det kunngjør hver enkelt skoles SFO hvilke åpningstider de har.

Oppholdsplan

Foreldre må legge inn oppholdsplan for sine SFO-barn i mobilappen IST Home.  SFO planlegger bemanningen sin ut fra oppholdsplanene for å lage et best mulig tilbud til barna.

Har jeg rett på redusert betaling i SFO?

Ingen familier skal betale mer enn seks prosent av den totale årsinntekten sin for en SFO-plass for elever på 1. - 4. årstrinn. For søknader før 1. august, gjelder kommunens vedtak fra 1. august og ut skoleåret. Søkes det etter 1. august, gjelder vedtaket fra den 1. i påfølgende måned.

Kontakt SFO

Kontaktinformasjon til SFO finner du på siden til barneskolen din:

Lenke til oversikt over alle skolene i kommunen. 

Vedtekter

Les Steinkjer kommunes vedtekter for skole- og fritidsordningene