SFO

SFO legger til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter. Skolefritidsordningen er tilknyttet barneskolene.

SFO-plass

Her kan du søke om ny plass, endre oppholdstid, eller si opp SFO-plassen din. Søknadsfrist er 1. mars.

Fra august 2023 er det 12 timer gratis SFO for elever på 1. og 2. trinn. Fra og med august 2024 vil det være 12 timer gratis SFO for elever på 1., 2. og 3. trinn. Det må fortsatt søkes om SFO-plass for disse elevene. For plasstype over 12 timer for elever på 1., 2. og 3. trinn, se priser for SFO. 

Søk SFO-plass

 

SFO Priser fra 1. januar 2024

SFO Priser fra 1. januar 2024
Plasstype Priser for 1. - 2. klassinger Priser for 3. - 4. klassinger
1 - 6 timer per uke kr. 0,- per måned kr. 1 385,- per måned
6 - 12 timer per uke kr. 0,- per måned kr. 2 355,- per måned
over 12 timer per uke kr. 770,- per måned kr. 3 125,- per måned
Enkeltdager kr. 250,- per dag kr. 250,- per dag
Enkelttimer kr. 60,- per time kr. 60,- per time

Åpningstider

SFO holder som regel åpent mandag – fredag kl. 07.15 – kl. 16.30, utover det kunngjør hver enkelt skoles SFO hvilke åpningstider de har.

Oppholdsplan

Foreldre må legge inn oppholdsplan for sine SFO-barn i mobilappen IST Home.  SFO planlegger bemanningen sin ut fra oppholdsplanene for å lage et best mulig tilbud til barna.

Har jeg rett på redusert betaling i SFO?

Ingen familier skal betale mer enn seks prosent av den totale årsinntekten sin for en SFO-plass for elever på 1. - 4. årstrinn. Søknad sendes til kommunen. Vi gjør oppmerksom på at det må søkes på nytt for hvert skoleår.

For søknader før 1. august, gjelder kommunens vedtak fra 1. august og ut skoleåret. Søkes det etter 1. august, gjelder vedtaket fra den 1. i påfølgende måned. 

Inntektsgrensene for 2024 er som følge:

  • kr. 572 900 for en helplass over 12 timer per uke
  • kr. 431 750 for plasstypen 6-12 timer per uke
  • kr. 253 900 for plasstypen 1-6 timer per uke

Søk om redusert foreldrebetaling

Kontakt SFO

Kontaktinformasjon til SFO finner du på siden til barneskolen din:

Lenke til oversikt over alle skolene i kommunen. 

Vedtekter

Les Steinkjer kommunes vedtekter for skole- og fritidsordningene