En trygg og god oppvekst i Steinkjer - for alle

En trygg og god oppvekst i Steinkjer - for alle, er kommunens oppvekststrategi og forebyggende plan. Denne paraplyen har som mål å samle alt som skjer i Steinkjer som omhandler målgruppen gravide, barn, unge og familier, på tvers av sektorer og etater og i samskaping med andre aktuelle aktører. Den er ment som en felles retning, og en måte å se helhetlig på det som foregår opp mot målgruppen. 

Vet du hva du skal gjøre dersom du lurer på om et barn eller en ungdom trenger hjelp?

Det skal være trygt og godt for barn og unge å vokse opp i Steinkjer. Av og til oppstår likevel utfordringer og vansker som gjør at ikke alle har det så bra. I den digitale BTI-modellen "En trygg og god oppvekst i Steinkjer - for alle" kan du som innbygger eller ansatt i kommunen finne råd og støtte, samt kontaktinformasjon til aktuelle tjenester som kan bidra.

Du kan følge med på noe av det som skjer i "En trygg og god oppvekst i Steinkjer - for alle" på kommunens nettsider, i en egen tidslinje, som du finner nedenfor.  

Lekende barn Byafossen skole - Klikk for stort bildeByafossenelever i lek Trine Hustad

Les mer om oppvekststrategien / BTI her. 

OM OPPVEKSTSTRATEGI/BTI

Her finner du den digitale BTI-modellen / oppvekststrategien.

BTI-MODELLEN

Her kan du se en tidslinje over hendelser i En trygg og god oppvekst i Steinkjer - for alle. 

TIDSLINJE