Søk barnehageplass

Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. mars. Søknader som kommer inn etter fristen og utover året behandles i supplerende opptak.

Slik søker du barnehageplass

Bruk vår søknadsportal. Du kan søke om plass i opptil 5 barnehager i prioritert rekkefølge.

Søk barnehageplass

Barnehagene med kontaktinformasjon

Informasjon om den enkelte barnehage og kontaktinformasjon. Se disse i kart lenger ned.

Barnehager og skoler vist i kart 

I kartet nedenfor finner du alle barnehagene, skolene og skolekretsene.
Klikk øverst til høyre i kartet for å gjøre det større eller du kan bevege det slik det er, eller zoome ut for å se alle.

Kommunekart

Skoler, skolekretser og barnehager