Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

PPT-tjenesten er en hjelpeinstans for barn og unge, foreldre, barnehageansatte og lærere.

PPT hjelper barn, unge og voksne som har behov for særskilt tilrettelegging, i tillegg til å hjelpe barnehager og skoler med å legge til rette for det. Målet er at de som trenger det får et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud. Tjenesten er gratis.

Hvem kan få hjelp av PPT?

Tjenesten er til for å hjelpe personer med særskilte behov, både barn og voksne.

Eksempler på særskilte behov kan være:

  • språk- og talevansker
  • konsentrasjonsvansker
  • sosiale- og emosjonelle vansker
  • samhandlingsvansker
  • syn- og hørselsvansker
  • generelle lærevansker eller fagvansker
  • lese- og skrivevansker
  • matematikkvansker
  • nonverbale lærevansker

Slik henviser du til PPT

Henvisninger til PPT skjer i samråd med foreldre og sendes fra skole, barnehage, helsestasjon og andre instanser. Foresatte må gi skriftlig samtykke. Foresatte kan også ta kontakt selv.

Barnehage

Skjema for foresatte som henviser selv

Skole

Skjema for foresatte som henviser selv

Lovverk vi jobber etter 

PPT utreder og anbefaler tiltak for å støtte barn i skole/barnehage. 


Kontaktinformasjon

Foresatte kan ta direkte kontakt med kontaktperson for den enkelte barnehage eller skole barnet/eleven tilhører.

Barnehage

Sentrum: Ingrid Opheim Bardal, Ingrid.Opheim.Bardal@steinkjer.kommune.no, tlf. 47 48 68 83
Egge/ Malm/ Folla: Anna Eggen, Anna.Eggen@steinkjer.kommune.no, tlf. 97 48 51 05 
Mære: Ann Helen Holmli, Ann.Helen.Holmli@steinkjer.kommune.no, tlf. 97 47 64 52 
Inderøy: Liv Paula Iversen, Liv.Paula.Iversen@steinkjer.kommune.no, tlf. 96 94 50 28
Snåsa: Lena Holmen, Lena.Jonvik.Holmen@steinkjer.kommune.no, tlf. 45 87 63 30 

Skole

Steinkjer ungdomsskole og Ogndal: Therese Sjaastad, therese.sjaastad@steinkjer.kommune.no, tlf. 96 94 03 09
Steinkjer barneskole og Sakshaug skole: Liv Paula Iversen Iversen, 
liv.paula.iversen@steinkjer.kommune.no, tlf. 96 94 50 28
Inderøy ungdomsskole og Egge Ungdomsskole: Siv Kristin Skjelvåg, 
Siv.Kristin.Skjelvag@steinkjer.kommune.no, tlf. 47 69 24 74
Kvam, Malm og Folla: Cecilie Hågensen, 
cecilie.hagensen@steinkjer.kommune.no,tlf. 41 46 44 99 
Henning, Lø, Binde og Steinkjer Montessoriskole: Torunn Nørstegård, 
Torunn.Norstegard@steinkjer.kommune.no, tlf. 96 94 80 93 
Beitstad, Ogndal, Røra og Oppvekstsenter Vest: Kari Solhaug, 
kari.solhaug@steinkjer.kommune.no, tlf. 94 16 59 44 
Egge barneskole, Sandvollan og Skarnsundet Montessori skole: Elisabeth Hammer, 
elisabeth.hammer@steinkjer.kommune.no, tlf. 96 94 50 31 
Snåsa skole, Snåsa Montessoriskole og Aarjel Saemiej Skuvle: Lena Jønvik Holmen, 
lena.jonvik.holmen@steinkjer.kommune.no, tlf. 45 87 63 30 

Voksenopplæring: Ingeborg Sørhøy, ingeborg.sorhoy@steinkjer.kommune.no, tlf. 97 48 03 76


PPT har eget organisasjonsnummer: 981 603 176