Innbyggermedvirkning

Innbyggerforslag

Med innbyggerforslag menes at innbyggerne i Steinkjer kommune kan kreve at et konkret forslag blir behandlet av kommunestyret, forutsatt at visse minimumsvilkår er oppfylt. Kommunestyret har plikt til å ta stilling til forslaget.

Framsetting av forslag

  • Forslagsretten kan benyttes av både enkeltpersoner i og organisasjoner med tilknytning til Steinkjer kommune. Forslag kan også fremmes av personer under 18 år.
  • Forslag kan fremmes hvis minst 300 innbyggere bosatt i Steinkjer kommune stiller seg bak forslaget. Støtten skal dokumenteres i form av navn, adresse og postnummer på de som støtter forslaget. De som stiller seg bak et forslag kan være under 18 år.
  • Forslag med underskriftsliste sendes Steinkjer kommune.

Foreslå en sak via minsak.no.

 

Åpen spørretime

Innbyggerne i kommunen kan sende inn spørsmål som de kan stille i kommunestyremøte.

I reglementet for kommunestyret står det følgende angående åpen spørretime for andre enn kommunestyrets medlemmer: 

  • Når kommunestyret er satt, gjennomføres det inntil 30 minutter offentlig spørretime i møtesalen.
  • Alle personer bosatt i Steinkjer kan stille spørsmål. Det vil ikke bli behandlet spørsmål som er satt opp til behandling på samme møtes sakskart.
  • Spørsmålet skal gjelde kommunale forhold.
  • Spørsmålet skal være skriftlig innlevert til ordføreren senest to dager før kommunestyremøte.
  • Ordføreren avgjør hvem som skal gi et svar i møtet, og det kan gis adgang til to korte replikker mellom spørrer og den som svarer på spørsmålet.

Meld inn et spørsmål her

 

Dialog med gruppelederne

Dersom du har innspill eller spørsmål til politikerne, kan disse sendes til gruppelederne for de enkelte partiene.

Her finner du oversikt over dem og deres e-postadresser.