Kulturskolen

Har du en drøm om å lære å synge, danse, male eller kanskje spille et instrument?

Steinkjer kulturskole er et lovfestet kommunalt tilbud og tilbyr opplæring i dans, musikk, sirkus, teater og kunst. Kulturskolen samarbeider med frivillig kulturliv, det øvrige profesjonelle kulturlivet og skolene i kommunen. Vi er lokalisert i nyoppussede og tilrettelagte lokaler i Steinkjer Samfunnshus på torget i Steinkjer.

Søk plass

Søk plass på kulturskolen

Våre tilbud

Se undervisningstilbud på kulturskolen

Logg inn elevportal

Logg inn på kulturskoleportalen Speedadmin

Kontakt oss

E-post: kulturskolen@steinkjer.kommune.no

Se våre læreres kontaktinformasjon

For å følge opp eleven vil det være nyttig å laste ned appen SpeedAdmin til din mobil. Her kan du se øvingstider og kontaktinformasjon til din elevs lærer i kulturskolen.