Organisasjon

Kommunedirektør Bjørn Kalmar Aasland

 

Bjørn Kalmar Aasland - Klikk for stort bilde

   

 

Kontaktinformasjon

Bjørn Kalmar Aasland

Dette gjør kommunedirektøren:

Kommunedirektøren er kommunens øverste administrative leder og bindeleddet mellom kommunens administrasjon og det politiske system. Kommunedirektøren har et helhetlig ansvar for all saksforberedelse til alle politiske organ, for oppfølging og gjennomføring av alle politiske vedtak og for alle administrative vedtak fattet etter delegert myndighet.

Hovedområdene i kommunedirektørens arbeidsoppgaver er daglig ledelse av driften, løpende økonomistyring, organisasjonsutvikling og langsiktig planlegging.  Arbeidsoppgavene gjenspeiler at kommunen har to hovedoppgaver; nemlig å være tjenesteprodusent og å være samfunnsutvikler.

Ledelsen i kommunen består i tillegg av 4 etatsjefer og 4 stabssjefer.


Kommunedirektørens ledergruppe