Multiconsult Norge AS har på vegne av Axel Stigum Eiendom AS fått i oppdrag å utarbeide reguleringsplan for Svedjanvegen 2A. Hensikten er å utnytte tomta på en bedre og mer hensiktsmessig måte. Det er et ønske om å relokalisere dagligvarebutikken på tomta, og bygge leiligheter i tre etasjer over butikken. Parkeringsanlegg etableres på bakkenivå under boligene/utearealet. Det er utarbeidet foreløpige skisser over mulig utnyttelse av området.   

Lyngstad Arkitekter AS har på vegne av Sannan Næring AS fått i oppdrag å utarbeide reguleringsplan for Sannan depottomta. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av boliger i form av leilighetsbygg. Aktuelle formål vil være boligformål, kjøreveg, uteoppholdsareal, renovasjon, parkering m.m.   

Steinkjer kommune og Steinkjerbygg KF har nå avklart tidspunkt for ferdigstillelse og åpning av Dampsaga bad.

Prisen og stipendet blir delt ut under kommunestyremøtet onsdag 14.desember.
 

Personer i denne aldersgruppen vil ha begrenset nytte av oppfriskingsdose grunnet god immunitet av tidligere doser og eventuelt gjennomgått infeksjon, men du kan nå få den fra uke 49. 

På grunn arbeid med veg, vann og avløp vil det bli anleggsarbeid i området fram til oktober neste år.

Vi er inne i den årlige egenberedskapsuka og Steinkjer kommune minner om viktigheten av å ha sitt eget beredskapslager. 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har på sin nettside sikkerhverdag.no gode råd for egenberedskap. Teksten under er hentet fra den siden. 

Akkurat nå trenger flere barn og unge i Inn-Trøndelag barneverntjeneste besøkshjem. Barna bor i Inderøy, Snåsa og Steinkjer kommune. Som besøkshjem kan dere gjøre en stor forskjell.