Kontakt Steinkjer kommune

Det meste av informasjon finner du på kommunens nettsider. I tillegg legger vi ut nyheter på facebook fordi vi ser vi når mange av våre innbyggere der.

Kontaktinformasjon 

Telefon sentralbord: 74 16 90 00.

Besøksadresse:

  • Steinkjer rådhus, Kongensgate 39, 7713 Steinkjer (08:00-15:30)
  • Servicetorget i Malm, Liavegen 1, 7790 Malm (09:00-15:00)