Meld fra om feil (gatelys, brøyting, strøing, hull i veg mm.)

På denne siden kan du melde fra om problemer med gatelys, brøyting, strøing, hullete veg, kantslått og evt. andre beskjeder rundt kommunale veier.

Er veien kommunal? 

Om du er usikker på om det er kommunal vei, sjekk gjerne vegkartet til Statens vegvesen

Meld til kommunen:

Feil kan meldes enklest via kommunens app "Meld en feil"

eller via nettportalen: 

Meld en feil

Kort forklaring til utfyllingen:

  1. Skriv adresse for feil i feltet "Hvor er lokasjonen? Og plasser med punkt i kartet hvor problemet er. 
  2. I feltet "Hva gjelder det" kan du starte med et ord som gatelys, hull osv. så kommer det opp en rekke alternativer. Fyll ut resten av de obligatoriske feltene.
  3. Legg gjerne med et bilde som viser problemet. 
  4. Trykk Neste og velg om du vil ha e-postbekreftelse før du trykker "Send".

Din melding er nå mottatt av kommunen, og legges inn i arbeidsoppgavene for utbedring.

Akutte hendelser

Ved akutte hendelser kan du ringe: