Unio har tatt ut medlemmer i streik, men Steinkjer er ikke berørt nå. 

Se informasjon på KS sin nettside.