Vi skal snart starte med vaksineringen av befolkningen i alderen 18-64 år. 

Dette vil foregår slik: 

  • Vi kontakter deg via helsenorge.no når det er din tur
  • Du må ta vaksinen i den kommunen du har bostedsadresse
  • Vaksineringen skjer i helse- og beredskapshuset, i første omgang på ettermiddag/kveld

Hvordan få vaksinen?

  • Du skal ikke kontakte fastlegen eller kommunen for å bestille time eller sette deg på venteliste.
  • I Steinkjer blir alle innkalt etter tur, og du velger i innkallingen om du ønsker vaksine eller ikke. 
  • Hvis du ikke har mulighet til å komme til timen du har fått, får du en ny innkalling i neste runde.
  • Det er ikke mulig å ringe eller sende e-post for å endre time.​

På koronasiden under vaksinering står det mer detaljert informasjon om dette og vi ber alle om å følge med der for den oppdateres til enhver tid. 

Her er direkte link til denne siden.