Målet med høstferieskolen er å gi flere unge en arena der de kan delta i faglige, sosiale og kulturelle aktiviteter. I tillegg til kommunens egne arrangementer, ønsker vi at lag, foreninger, organisasjoner og enkeltpersoner også deltar med tilbud inn i årets høstferie. Dette kan også være en arena hvor lag og foreninger har muligheten for å vise seg frem og øke rekrutteringen til sine ordinære tilbud. Tilbudet kan kompenseres med inntil kr. 1000 pr. deltager.

Kriterier for å delta

  • Tilbudene må være tilpasset grunnskoleelever, eller en aldersgruppe innenfor 1 – 10 klasse grunnskoleelever.
  • Tilbudene skal helst ha en varighet på en uke (mandag - fredag) og gjennomføres på dagtid
  • Tidspunkt for gjennomføring er i uke 41.
  • Tilbudet må ha et forsvarlig antall instruktører/lærere/voksne.
  • Egne lokaler/fasiliteter kan benyttes, eller du/dere kan gjøre avtale om lån av kommunale bygg.
  • Det oppfordres spesielt til å planlegge kursene på en slik måte at elever med ulike funksjonsnedsettelser skal kunne delta.

Send søknad innen 20. september.
Ønsker du å bidra, send kortfattet søknad merket med høstferieskole 2021 til:
livard.arnstein.eklo@steinkjer.kommune.no

Søknaden må inneholde

  • En skisse av opplegget, inkludert mål og målgruppe
  • Antall plasser til elever
  • Antall voksne/instruktører/lærere
  • Hvilken sum det søkes om

Har du ikke mulighet til å arrangere en hel uke?
Har du/dere ikke mulighet til å arrangere en hel uke med aktiviteter, kan kommunen eventuelt koordinere og sy sammen pakker av dagsarrangementer med flere lag og foreninger til ukesopplegg. Vi hører derfor også gjerne fra dere hvis dere ønsker å søke om færre dager.

Utvalg av tilbud
Kommunen vil etter søknadsfristens utløp plukke ut et utvalg av tilbud som sikrer nødvendig omfang, kvalitet og variasjon. Dette innebærer at ikke alle søkere med sikkerhet vil få tilskudd til sine tilbud.

Kursene må tilfredsstille kommunens krav til smittevern.

For spørsmål og mer informasjon, kontakt livard.arnstein.eklo@steinkjer.kommune.no