Planen skal presenteres for alle hovedutvalgene på møtet i september, med muligheter for innspill. Deretter skal planen behandles av hovedutvalgene i oktober 2020.

Eldres råd, rådet for personer med nedsatt funksjonsevne, ungdomsrådet og folkehelsekomiteen har fått planen på høring. Planen deler tiltakene inn i hvilken forebyggingsgrad de er i (primær-, sekundær- eller tertiærforebyggende), hvilken utfordring det i hovedsak vil bøte på og status. Den bygger på gamle Verran og Steinkjer sine samfunnsplaner, men har tatt høyde for oppdateringer i utfordringsbildet.

Høringsfrist: 31.08.20

Høringsuttalelser sendes til postmottak@steinkjer.kommune.no eller i post til Steinkjer kommune, postboks 2530, 7729 Steinkjer.

Her kan du se forslaget til handlingsplanen