I perioden vegen er stengt, blir det omkjøring via tettstedet Vellamelen på gamle fv. 17. og det er viktig at naboene, skole, barnehager mv er forberedt på at fv 17-trafikken kommer tilbake i en kort periode.

Følg Trøndelag fylkeskommune på trondelagfylke.no og på facebook for oppdateringer. 

Steinkjer kommune infomerer også i våre kanaler så straks vi vet tidspunkt for når veien åpner igjen.

Nye busstider i perioden

AtB varsler om endringer i sine bussrutetider i forbindelse med asfalteringen. I perioden den er stengt vil det bli noen endringer for linje 630 Steinkjer - Follafoss - Vanvikan. Linjen vil få 10 minutter lengre kjøretid enn hva den har når den kjører via brua. For at rutetabellen skal passe med skoletidene, er det tre avganger som får nytt avgangstidspunkt:

  • 06:55-avgangen på hverdager fra Follafoss til Campus Steinkjer justeres til avgang klokken 06.45.
  • 07:00-avgangen på hverdager fra Holmvik til Campus Steinkjer justeres til avgang klokken 06:50.
  • 13:25-avgangen på hverdager fra Amfi Steinkjer til Finnlibakken justeres til avgang klokken 13:20.

Ellers har alle andre avganger samme avgangstid fra startholdeplass, men får 10 minutter ekstra kjøretid da bussen må kjøre om Vellamelen.