Snø, regn og sludd

Nedbør i form av snø, regn og sludd kan gi utfordringer med lokale oversvømmelser og høy vannstand. Det oppfordres til å se etter sluker og nedløp, og om mulig renske disse for is og snø.

Vekslende temperaturer kombinert med nedbør vil kunne gi vanskelige kjøreforhold, tilpass farten etter forholdene.  

Kommunens beredskap

Kommunen etablerer ikke særskilt beredskap som følge av varslene, men ordinær beredskap med vakttelefoner mv er i funksjon som vanlig. Aktuelle telefonnummer finner du alltid nederst på kommunens nettside.

Innbyggernes egenberedskap

På generelt grunnlag (og uavhengig av varslene over) anbefales alle innbyggere å tenke gjennom egen sårbarhet og aktuelle tiltak i heimen blant annet i forhold til strømbrudd. 

Gå gjerne inn på Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sine sider om egenberedskap for å finne råd og tips om hvordan du forbereder deg selv og din familie på strømbrudd mv. Blant annet finnes tips til hva eget beredskapslager bør inneholde.