Er du forelder og har lyst til å bli med i ei foreldregruppe, så kan du ha sjansen til det nå! 

Som foreldre har alle mange gleder og naturlig nok også utfordringer. I en travel hverdag kan det være lite tid til å tenke over hvordan vi er som foreldre, og hvor viktige vi er for barna våre. I gruppene legges det til rette for å møte andre foreldre, og snakke om det som er bra, og det som er utfordrende. Samtalene i gruppen tar utgangspunkt i deltakernes erfaringer fra hverdagen. Målsettingen er at den enkelte mor eller far skal bli bevisste på hva dere gjør som er bra for barna. Du får ingen oppskrift, men hjelp til å finne løsninger for deg og ditt barn.

Kommunen er med i et foreldrestøtteprosjekt, og har nå mulighet til å tilby dette til foreldre av barn som er 0-5 år! Tilbudet gjelder omsorgspersonene, og barna skal ikke være med. Veiledningen foregår på norsk.Tilbudene er gratis.

Foreldregruppene har 8-9 samlinger og blir ledet av veiledere med utdanning fra Trygghetssirkelen (Circle of security COS-P) og  Program for foreldreveiledning (ICDP - International Child Development Program) Fortløpende snarlig påmelding. Det er muligheter for kjøp av kaffe/kakao/te.

TRYGGHETSSIRKELEN COS-P 0-3 ÅR


Trygghetssirkelen hjelper oss til å se hvilke behov barnet har for foreldrenes støtte både når de utforsker verden og når de opplever vanskelig følelser.
Målet med kurset er at barnet ditt skal få hjelp til å kjenne seg trygg, og på den måten stå sterkere rustet til å møte utfordringer i livet. Kurset kan også bidra til et godt  samspill mellom deg og barna dine.

For mer informasjon: http://www.folkom.no

Når: Mandag 20.april 2020 kl.14.30- 16.00
Sted: Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus, 3.etg Familiens hus

Kontaktpersoner/påmelding COS-P:
Helsesykepleiere på helsestasjonen
Helsesykepleier/fagkonsulent: Trude Viem Dahl tlf: 482 18 846, trude.viem.dahl@steinkjer.kommune.no

 

ICDP 

INVITASJON TIL DELTAKELSE I FORELDREVEILEDNING I GRUPPER (ICDP-STUDIE)

Formålet med studiet
Undersøke hvordan ICDP virker på foreldre, på barn og på forholdet dem imellom.

ICDP er et forebyggende program til foreldre i grupper, med fokus på mestring og familiens ressurser. I foreldregruppen legges det til rette for å møte andre foreldre, og snakke om det som er bra, og det som er utfordrende.

Målsetting
At den enkelte mor eller far skal bli bevisste på hva dere gjør som er bra for barna. Du får ingen oppskrift, men hjelp til å finne løsninger for deg og ditt barn.

For å delta må man ha tilstrekkelig med norskferdigheter til å fylle ut skjema på norsk, og å følge gruppa på norsk, uten tolk.

Honorar for deltakelse! 
500 kroner i universalgavekort per innsendte spørreskjema. Hver forelder vil dermed totalt honoreres med 1500 kr, dersom vedkommende besvarer 3 spørreskjema. Hvis begge foreldre deltar, og sender inn spørreskjema, beløper dette seg til 3000 kroner.

I disse koronatider skal vi denne gangen prøve å gjennomføre de 8 møtene digitalt, via Teams. Gruppen kan bli en intervensjonsgruppe, som starter 27. april, eller gruppen kan bli en kontrollgruppe, som får ICDP om 6 mnd. Begge gruppene er like viktige.

Her er det førstemann til mølla. Vi har 8 plasser.

Når: Hver onsdag fra: onsdag 27.april til og med 17.juni
Tid: 13.00 – 14.30
Sted: Familiens hus rom 307 i Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus

Tilbudet er gratis.

Informasjonsbrosjyre fra FHI (Folkehelseinstituttet)
Les om hele studiet her på FHI sin nettside

Mer informasjon på følgende nettsider:
www.foreldrehverdag.no 
Bufdir sin nettside 

Kontaktpersoner/påmelding  ICDP:
Toril Austli, mail: toril.austli@steinkjer.kommune.no
Eva Lovise Welde tlf. 489 55 033, eva-lovise.welde@steinkjer.kommune.no