Etter kommunesammenslåingen 01.01.2020Steinkjer sentrum ved fjorden 2

  • Areal: 2165,9 km2
  • Innbyggere: 24 425 (pr 01.01.2020)
  • Finn mer statistikk hos SSB  (og foreløpig må man se både på Verran og Steinkjer her)