I år ble avlesningsmålerkortene for både Steinkjer og Verran kommune sendt ut digitalt via Digipost eller Altinn. I forbindelse med kommunesammenslåingen mellom Steinkjer og Verran fra 01.01.2020, er alle vannmålere i begge disse kommunene samlet i et felles system.

Vi oppfordrer alle til å lese av vannmåleren og melde inn målerstanden via linken nedenfor, brukernavn og passord står på avlesningskortet.

Meld inn målerstanden her!


Du kan også melde inn via e-mail:  vannmaler@steinkjer.kommune.no