Folkeavrøystinga vart kunngjort i Trønder-avisa og Steinkjer-avisa. I samsvar med kunngjering var det gitt høve til førehandsrøysting i rådhuset i veke 36 og 37. Tal på røysteføre: 238 Talet på gitte røyster: 139 Talet på godkjente røyster: 139 Frammøteprosent: 58,4% Utfallet av røystinga: Nynorsk: 60 (43,2%) Bokmål: 78 (56,1%) Blanke røyster: 1 ( 0,7%) Sum: 139 (100,0%) Vålen, 29.09.10 Trond Engan, FAU-leder, Vålen skole Berit S. Kvernmo, rektor, Vålen skole Robert Ertsås, konsulent, avd. for skole og barnehage Elisabeth Jonassen, avdelingsleder, avd. for skole og barnehage Tor-Odd Elnan, formannskapssekretær