Som begrunnelse for vedtaket har hovedutvalget vektlagt følgende:
Steinkjers befolkning har vært igjennom en svært krevende periode med en rekke utfordringer relatert til Covid -19 pandemien. Veien ut av denne situasjonen har vært vaksinering av kommunens innbyggere. Saniteten i Steinkjer har gjort en uvurderlig god og stor innsats for gjennomføring av vaksineringen i kommunen. Det er Ingrid Lill Skaslien Kolseth – leder av sanitetens omsorgsberedskapsgruppe i Steinkjer som skal motta prisen på vegne av saniteten.

Det er også viktig å fremheve det gode arbeidet sanitetsforeningene i Steinkjer har utført på andre arenaer i pandemi perioden. Frivillighetsprisen blir dermed også en anerkjennelse for den gode innsatsen som er lagt ned av sanitetslagene i Steinkjer igjennom 125 år.

Overrekkelsen av prisen vil skje på frivillighetens dag som er 5. desember 2021.


Leif Terje Nilsen
kultursjef