I dag åpnet ordfører Anne Berit Lein Rismelen aktivitetspark del 2.

Ordføreren karakteriserte Rismelen som et eventyr, både med hvordan parken har blitt til gjennom bred medvirkning, sitt innhold, og det at parken skal være for alle.
En god møteplass for alle er gull, er viktig for inkludering og for Steinkjers attraktivitet.

Nærheten til byen, torget, kulturkvartalet, Steinkjerelva og den rolige Martenshagen gir området mange kvaliteter, og parken invitere alle til både aktivitet og rekreasjon, både for folk som bor i byen, folk i heile kommunen, i regionen, og er også en flott attraktivitet for folk på ferie.

Ordføreren takket alle som har bidratt med ideer og gjennomføring av prosjektet. Det er landskapsarkitekt Siri Alette Aurstad i Norconsult som har ledet prosjektet, arkitekt Julie Heir Grønnesby i Norconsult har utformet den unike aktivitetsbrua, Kurt Bye AS har stått for den praktiske gjennomføringen og fra kommunen er det Anne-Grethe Holm som har vært prosjektansvarlig.

Kommunens kontraktsparter har vært:

 • Norconsult AS – Siri Alette Aurstad – prosjektering
 • HR Prosjekt AS – Trond Dahl – uavhengig kontroll av brua
 • Kurt Bye AS – Kurt Bye – Hovedentreprenør – anleggsgartner, betong
  • Beitstad Maskin AS – Geir Morten Nilsen – grunnarbeid, VA
  • Steinkjer Mekaniske AS – Bjørn Henrik Solberg – Stålarbeider/ bro
  • NTE Elektro AS – Tom-Richard Nordnes – elektro, lys
  • Kompan AS – Lasse Krog – leveranse av aktivitetsapparater
  • FAS AS – Marius Normann – pæling

Rismelen har blitt en fantastisk flott park, en god møteplass for alle. En ny attraktivitet og berikelse for byen og kommunen.