Oversikt over oppstart på skolene 

For utdypende informasjon bes man ta kontakt med den enkelte skole etter uke 31. 

Beitstad skole  
Mandag 16. august.  1. trinn møter kl 09:00.  
2.-7. trinn møter kl 08:30. Avslutter kl 13:15.   
SFO åpner mandag 2. august. 

Binde skole 
Alle elever starter mandag 16.august.
1.klasse 09.00-14.00 
2.- 7.klasse: 08.30-14.00 
SFO åpner 16. August.  

Byafossen skole 
Mandag: 16.08:  
1. klasse kl. 09.00 – 13.00. Oppmøte i amfiet 
2.-7. klasse kl. 08.30 – 13.00 

Egge barneskole
1.trinn: kl. 9.30-13.15. Oppmøte: Tribunen på kunstgressbanen 
Øvrige trinn: kl. 8.30-13.15. Oppmøte: 2.trinn: som i fjor, 3.-4.trinn: A-sida, 5.-7.trinn: B-sida.  

Egge ungdomsskole
Alle elever starter mandag 16.08. Kl.08.30.
 
Folla skole
Mandag 16.08
1.-10 trinn 08.50-14.30.  

Henning skole
2.-7. klasse starter mandag 16. august kl 09:00. 
1.klasse møter kl 9:30. Alle avslutter kl 13:30. 
Granstubben barnehage informerer om SFO. 
 
Kvam skole  
Mandag 16.august.  
1.klasse: 09.00-13.05. 
2.-7.klasse: 08.30-13.05.  

Lø skole 
Alle trinn møter bak skolen mandag 16.08. kl 08.30. 
1.-4. klasse 8.30-13.15 
5.-7. klasse 8.30-14.00 
SFO åpner 2. august.  

Malm skole
Mandag 16.08 
2-10 trinn 08.25 - 14.00
1 trinn 09.30 -14.00 
SFO åpner 2. august  

Mære skole 
2-7 trinn møter i skolegården 0830.
1 trinn møter i skolens musikksal kl. 0900. 
SFO åpner 2. august.   

Ogndal skole 
Alle elever starter mandag 16.august. 
1.klasse 09.00 - 13.30 
2.- 7.klasse: 08.00 - 13.30 
SFO åpner 9.august.  

Steinkjer skole 
Alle elever starter mandag 16.august.
1.trinn 09.00-13.15.  
2.- 4.trinn 08.30-13.15.
5.-7. trinn 08.30-14.00.
Oppmøte for alle i skolegården. 
SFO åpner 2. August. Egen påmelding i perioden 02.08 tom 11.08. 

Steinkjer ungdomsskole
Alle elevene starter mandag 16.august kl. 08:30 
 

 

Alle elever og ansatte ønskes vel møtt til et nytt skoleår.

Sektorleder skole