På bildet ovenfor f.v: Ansatte på mottaket – Zaid Ranneh, Mahdi Ziayi, mottaksleder Monica Nilsen og enhetsleder Johanne Rossebø.

 

- Dette er utrolig trist og vi har det vanskelig for å ta det innover oss, forteller enhetsleder for integrering, Johanne Rossebø.

Det er UDI Regionkontor Midt-Norge som har besluttet å inngå kontrakt med Sana AS i Tingvoll kommune etter en anbudskonkurranse hvor Steinkjer kommune var én av fire tilbydere.

- Selv om Steinkjer kommune scorer høyest av alle tilbyderne på kriteriene for bolig og kriteriene for bemanning, teller disse bare 30 prosent totalt. Resten går på pris, og her kom vi til kort, nettopp fordi vi har gode boliger og god bemanning, som koster oss litt mer, forklarer Rossebø.

- Ansatte tar det tungt

I går ringte hun rundt til ansatte i mottaket, åtte årsverk totalt, og formidlet den vonde beskjeden. Ansatte har også hatt et digitalt møte i dag hvor de har fått informasjon fra personaltjenesten om hvilke muligheter som kan ligge fram i tid, fra 2021.

- Det er for tidlig å si hvordan alt kan bli, men tillitsvalgtapparatet er informert og hovedtillitsvalgte blir kalt inn til drøftingsmøter. Ansatte tar det tungt, men med fatning. De var innforstått med at konkurransesituasjonen kunne slå begge veier, sier Rossebø.

Flere blir berørt av nedleggelse

Hun legger til at det ikke er kun ansatte ved mottaket som blir berørt av nedleggelsen. Også Voksenopplæringen og migrasjonshelsetjenesten kommer til å merke at det ikke kommer nye asylsøkere til Steinkjer fra 2021.

- Flyktningetjenesten er også sterkt preget av dette, ettersom vi har et tett samarbeid.

Steinkjer kommunale mottak har i dag ca. 120 beboere. Hva som skjer videre med dem er hittil uvisst.

Bekymret for beboerne

- Vi håper å få noen av dem bosatt enten i Steinkjer eller nabokommuner i løpet av året, eller flytting til andre mottak. Det er sentrale bestemmelser som vil avgjøre mye her, sier Rossebø.

- Ansatte er i dag triste på egne vegne, men de er også bekymret for hva som vil skje med beboerne på mottaket fra neste år. Vi er i gang med informere alle beboerne fortløpende, avslutter hun.