Forhåndsstemmegivningen skal foregå på følgende steder fra og med 10. august til og med 10. september kl. 15.00.
 

 • I Steinkjer Rådhus, servicetorget i rådhusets åpningstid (hverdager kl. 08.00-15.30)
 • På Steinkjer bibliotek i bibliotekets åpningstid mandag-torsdag kl 09.00-19.00, fredag kl. 09.00-17.00, lørdag kl. 11.00-15.00)
 • På servicetorget i Malm i servicetorgets åpningstid (hverdager kl. 09.00-15.00)

Ved kommunens helse- og sosialinstitusjoner

 • Beitstad bosenter 
 • Betania sykehjem mand 30.08. kl 10.00-12.00
 • Egge helsetun torsd 07.09 kl 10.00-12.00
 • Egge bosenter torsd 07.09 kl 12.30-15.00
 • Guldbergaunet bosenter onsdag 08.09.kl 10.00-12.00
 • Helse og beredskapshuset torsd 09.09 kl 10.00-15.00
 • Kvam bosenter torsd 02.09 kl 10.00-12.00
 • Malm sykehjem  onsd 08.09 kl 10.00-12.00
 • Sparbu bosenter torsd 02.09 kl 10.00-12.00
 • Steinkjer bosenter mand 06.09 kl 10.00-12.00
 • Steinkjer sykehjem onsdag 01.09 kl 10.00-12.00
 • Stod sykehjem tirsd 31.08 kl 10.00-12.00

Ved videregående skoler

 • Steinkjer videregående skole mand 06.09 kl 12.30-15.00
 • Mære Landbruksskole mand 30.08 kl 13.00-15.00

Når det gjelder studenter ved Nord Universitet  informeres de om å kunne forhåndsstemme ved servicetorget i Steinkjer Rådhus.
Det er delegert til valgsekretariatet å oppnevne stemmemottakere for tidligstemming, forhåndsstemming og institusjonsstemming.

Valgkort og legitimasjon
De aller fleste har fått tilsendt valgkortet digitalt. Du får stemme selv om du ikke kan vise fram valgkort, men det er enklere og raskere for valgfunksjonærene å finne deg i manntallet dersom du har det med. Du ha med legitimasjon for å kunne stemme. Valgkorttet gjelder ikke som legitimasjon. 
Se mer informasjon om valgkort her


Ønske om å stemme hjemme 

Velgere som på grunn av sykdom etter uførhet ikke kan avgi stemme på rådhuset, kan etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme der de oppholder seg.
Søknaden må være kommet inn senest fredag 10. september kl 10.00.

Det kan søkes om ambulerende stemmegivning, dvs mulighet til å stemme hjemme ved å ringe servicetorget på Steinkjer tlf 74 16 90 00  eller sende mail til info@steinkjer.kommune.no

Er du i karantene eller smittet av korona
De som er i karantene må stemme ved testmottaket.  Avtale gjøres på mob 95263778.
De som er smittet må stemme hjemme.  Det må da opplyses om grunnen til at du ønsker å stemme hjemme når du ringer kommunen på mob 95263778

Ved pandemismitte kan det søkes om hjemmestemming for de som er bosatt i kommunen frem til kl 10.00 på valgdagen 13.september.  

Utenriksstemming
Fra 01.07 til 03.08 kan de som befinner seg utenriks og på Svalbard og Jan Mayn forhåndsstemme.
Er du langt unna et forhåndstemmelokal kan du brevstemme.


Mer informasjon om valget finner du på kommunens hjemmeside.