Steinkjer kommune har knyttet seg til ”Tilskuddsportalen” – en nettbasert tjeneste som gir samla oversikt over alle kjente tilskuddsordninger og søknadsfrister i landet. Dermed får også lag og foreninger i Steinkjer tilgang til tilskuddsportalen ved å benytte følgende framgangsmåte (skissert nedenfor):

Tips om bruk av Tilskuddsportalen og søknadsskriving 4.juni 2012
-  Informasjon fra kursholderen Nicolaas
-  Nøkkelpunkter med tips

Om Tilskuddsportalen
Tilskuddsportalen gir en oversikt over både private og offentlige støtteordninger for kommunens lag og foreninger nasjonalt, regionalt og lokalt.

Slik får du tilgang til tjenesten:

 1. Gå til angitt url: http://lag-foreninger.scan4news.com/Steinkjer/ 
 2. Fyll inn e-postadresse, fornavn og etternavn, samt gyldig organisasjonsnummer for laget, eller foreningen i kommunen.
 3. Klikk send.
 4. Du får opp en side hvor du bekrefter at informasjonen du sendte er korrekt.
 5. På den angitte e-postkontoen mottar du en link som gir automatisk tilgang til Tilskuddsportalen for lag og foreninger. Linken du mottar er gyldig i 2 dager, men du kan registrere deg på nytt så mange ganger du ønsker. Tjenesten er forbeholdt lag og foreninger i kommunen.
Hvis laget ditt mangler organisasjonsnummer, kan du kontakte frivillighetsregisteret.
Å registrere seg i frivillighetsregisteret kan gi flere fordeler. Registreringen krever noe forberedelse, men når registreringen er gjennomført åpner dette en verden av nye muligheter:
 
 1. Gratis tilgang til Tilskuddsportalen for lag og foreninger
  Mange kommuner tilbyr Tilskuddsportalen til sine lag og foreninger, men tilgang krever at organisasjonen har et organisasjonsnummer.
 2. Økonomisk støtte
  De fleste støtteordninger krever at søkerne har et organisasjonsnummer.
 3. Inntekter fra Grasrotandelen
  Deltakelse i Grasrotandelen fra Norsk Tipping forutsetter at organisasjonen er registrert i Frivillighetsregisteret.
 4. Egen nettside    For å kjøpe et norsk domenenavn som slutter på .no, kreves det at organisasjonen har et organisasjonsnummer.
 5. Bankkonto og mulighet til å ta opp lån
  For å opprette en bankkonto og eventuelt søke lån i organisasjonens navn må dere ha et organisasjonsnummer.
 6. Refusjon av merverdiavgift (momskompensasjon)
  Organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret kan få refundert merverdiavgift som den betaler for varer og tjenester.
Gjør registreringen enkel og morsom
Spesielt for mindre organisasjoner og for barne- og ungdomsorganisasjoner med unge ledere kan registreringen i Frivillighetsregisteret virke utfordrende og tidkrevende.

Hemmeligheten med registreringen ligger i forberedelsen. Ha alt dere trenger klart, før dere setter dere ned for å registrere organisasjonen.
 

Slik gjør dere registreringen både enkel og morsom:

 1. Lag en plan for hvordan dere skal utnytte organisasjonsnummeret og registreringen i Frivillighetsregisteret.
 2. Husk at dere ikke behøver å gjennomføre hele registreringen på en gang. Dere kan lagre opplysningene underveis og komme tilbake senere for å fortsette registreringen.
 3. Utfør registreringen kl 8-15 på en ukedag, slik at dere kan ringe Frivillighetsregisteret hvis det er noe dere lurer på: Telefon: 75 00 75 00 kl. 8-15 man-fre, spør etter Frivillighetsregisteret.

Se informasjone på nettsiden til Frivillighetsregisteret


Video
Norsk Tipping har laget en video om Grasrotandelen.

Har dere spørsmål?
Hvis dere har spørsmål om Frivillighetsregisteret, kan Brønnøysundregisteret kontaktes på telefon 75 00 75 00 man-fre kl 8:00-15:00. Brønnøysundregisteret kan også kontaktes på e-post: firmapost@brreg.no.

Dere kan få svar på spørsmål om Grasrotandelen hos Norsk Tipping. Ellers kan Kulturdepartementet kontaktes på telefon 22 24 78 39, eller e-post postmottak@kud.dep.no (merk e-posten med "Grasrotandelen").
Lykke til med registreringa og med bruken av Tilskuddsportalen!
 


Kommunens kontaktperson:
Grete Waaseth
tlf: 74 16 92 25