Da starter det nye kollektivtilbudet med buss og fleksibel transport i Trøndelag og AtB skriver følgende: 

Vi gjør oppmerksom på at det kan komme enkelte justeringer i tilbudet frem mot oppstarten 7. august. Dette oppdateres fortløpende på atb.no/trondelag

Slik reiser du

Når du skal reise i, eller til og fra Steinkjer, kan du bruke regionlinjer, fleksibel transport og tog. Linje 680 har planlagte overganger til og fra tog på Steinkjer stasjon, og til og fra hurtigbåt på Namsos skysstasjon. For å reise kollektivt til og fra holdeplass kan du bestille fleksibel transport. I tillegg kan du reise med skolelinjer som også fungerer som lokallinjer. Skolelinjer og fleksibel transport kan benyttes av alle.


Fleksibel transport

For å reise kollektivt til og fra kan du bestille fleksibel transport. Billettprisen er den samme for buss og fleksibel transport. Fleksibel transport er åpen for alle reisende. Bestill fleksibel transport på telefon 02867.

Les mer om soner og annen informasjon om fleksibel transport på atb.no/steinkjer.


Dette blir nytt fra 7. august

  • Nytt tilbud med fleksibel transport vil erstatte linje 605 og 606, bybussene i Steinkjer sentrum. Enkelte avganger på linje 605 og 606 er flyttet til skolelinje 732 Steinkjer – Søndre Egge – Bartnes – Steinkjer og 733 Snåsa – Steinkjer - Sørlia. 
  • På linje 680 Levanger - Steinkjer - Namsos blir det flere avganger og nye avgangstider alle dager. Enkelte avganger forlenges til holdeplassen Steinkjer Montessoriskole. Disse avgangene betjener også Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus, i tillegg til Fylkets hus.  
  • Endringer i avgangstider på linje 690 Grong - Steinkjer.
  • På linje 722 Steinkjer - Straumen blir det en ekstra avgang tur/retur på hverdager og en ekstra avgang tur/retur på søndager. Avgang tur/retur Grønnesby - Steinkjer tirsdag og fredag utgår.
  • Skolelinje 7305 fjernes og turene er fordelt på linjene 7341 Mære skole - Nesset, 7342 Mære skole - Granheim, 7343 Mære skole – Dalem - Risholt og 7344 Mære skole - Risholt.
  • Skolelinje 7314 fjernes og turene legges inn i linje 732 Steinkjer – Søndre Egge – Bartnes - Steinkjer.
  • Skolelinje 7316 fjernes og turene legges inn i linje 731 Sjøåsen – Namdalseid - Steinkjer.

Nye busser

I august kommer nye og komfortable busser på alle linjer. Mange av bussene får sanntidsskjerm som viser neste holdeplass, i tillegg til annonsering over høyttaler om bord.

Ny app AtB

Appen AtB er utviklet spesielt for reisende i Trøndelag og skal etter hvert dekke alle behov du måtte ha som reisende. AtB Reise vil avsluttes 1. juli og erstattes av appen AtB for reiseplanlegging. På sikt vil den også erstatte AtB Mobillett for billettkjøp. Du vil med andre ord få alt du trenger til å planlegge og gjennomføre en reise i én og samme app.

Les mer på atb.no/AtB-app eller kontakt AtB på tlf. 02820.