Kontaktinformasjon

Campus Guldbergaunet
Elveenget 20
7716 Steinkjer

Rektor: Ann-Iren Skage Tlf: 99 03 67 84
Epost; Steinkjer voksenopplæring