Psykisk helse

Alle har en psykisk helse, på samme måte som alle har en fysisk helse. Noen opplever at den psykiske helsen svikter en eller flere ganger i løpet av livet.

For noen få resulterer dette i en alvorlig psykisk diagnose, for andre er forholdsvis enkle hjelpetiltak nok til at de blir kvitt de psykiske plagene.

Steinkjer kommune er en hodebra kommune. Dette innebærer tre enkle grep du selv kan gjøre for å styrke din psykiske helse.

 • Gjør noe aktivt
 • Gjør noe sammen
 • Gjør noe meningsfylt

Les mer på hodebra.no

Hvem kan få hjelp

Psykisk helsehjelp gis til personer over 18 år, som har behov for støtte, hjelp og bistand på grunn av psykiske helseproblemer etter en eller flere av disse kriteriene:

 • Nedsatt fungering i dagliglivet 
 • Belastende pågående livssituasjon
 • Langvarig, moderat psykisk helseproblem
 • Funksjonsfall (brått ikke klarer å fungere som normalt) grunnet mildere eller kortvarige psykiske helseproblemer som krever oppfølging over en tidsperiode.
 • Motivert for endring og en bedringsprosess.

Hjelpen ytes etter behov beskrevet i søknad. 

Ved akutt sykdom

Kontakt din fastlege eller legevakta , telefon 116 117 
Ved livstruende tilstander, ring 113

Er du under 18 år?

Ta gjerne kontakt med ungdomskontaktene i kommunen

Hva kan jeg få hjelp til?

Psykisk helsehjelp kan bestå av et eller flere av punktene under:

 • Veiledet selvhjelp via telefonsamtale. 
 • Støtte-, kartlegging og/eller veiledningssamtaler.
 • Terapisamtaler
 • Fysioterapi ved samtidig rus eller psykisk helseproblematikk
 • Utendørsterapi
 • Mestringsgruppe
 • KID-Kurs
 • Mestringsteam

Psykisk helsehjelp ytes av helse- og sosialfaglig personell med spesialisering innen psykisk helse og / eller rus.

Slik søker du

Du søker ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester.

Søk om helse- og omsorgstjenester 

Kan du ikke søke om helse- og omsorgstjenester elektronisk, så kan du laste ned dette papirskjemaet. (PDF, 389 kB)

Det er ingen søknadsfrist, og søknadene behandles fortløpende.

Les mer om saksbehandling, klage og søknadsprosessen.

Kurs og annen informasjon

 

Kontakt oss

 

Linda Rørvik, enhetsleder
Telefon: 90 80 81 41 (Ferie 3. juli til 30. juli)

Hanne Våg, fagkoordinator rus og avhengighet
Telefon: 46 42 94 42  (Ferie 24. juli til 20. august)

Per Øistein Øien, fagkoordinator psykisk helse
Telefon: 96 94 28 68  (Ferie 26. juni til 23. juli)

 

Forvaltningskontoret
Telefon: 48 99 93 30