Psykisk helse

Alle har en psykisk helse, på samme måte som alle har en fysisk helse. Noen opplever at den psykiske helsen svikter en eller flere ganger i løpet av livet.

For noen få resulterer dette i en alvorlig psykisk diagnose, for andre er forholdsvis enkle hjelpetiltak nok til at de blir kvitt de psykiske plagene.

Steinkjer kommune er en hodebra kommune. Dette innebærer tre enkle grep du selv kan gjøre for å styrke din psykiske helse.

  • Gjør noe aktivt
  • Gjør noe sammen
  • Gjør noe meningsfylt

Les mer på hodebra.no

Se også tilgjengelige lavterskel tilbud hos frisklivssentralen. Du finner dem også på facebook.

Hvem kan få hjelp

Psykisk helsehjelp gis til personer over 18 år, som har behov for støtte, hjelp og bistand på grunn av psykiske helseproblemer etter en eller flere av disse kriteriene:

  • Nedsatt fungering i dagliglivet 
  • Belastende pågående livssituasjon
  • Langvarig, moderat psykisk helseproblem
  • Funksjonsfall (brått ikke klarer å fungere som normalt) grunnet mildere eller kortvarige psykiske helseproblemer som krever oppfølging over en tidsperiode.
  • Motivert for endring og en bedringsprosess.

Hjelpen ytes etter behov beskrevet i søknad. 

Ved akutt sykdom

Kontakt din fastlege eller legevakta , telefon 116 117 
Ved livstruende tilstander, ring 113

Er du under 18 år?

Ta gjerne kontakt med ungdomskontaktene i kommunen

Hva kan jeg få hjelp til?

Psykisk helsehjelp kan bestå av et eller flere av punktene under:

 

Psykisk helsehjelp ytes av helse- og sosialfaglig personell med spesialisering innen psykisk helse og / eller rus.

Vi har ikke psykolog knyttet til tjenesten.

Slik søker du

Du søker ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester.

Søk om helse- og omsorgstjenester 

Kan du ikke søke om helse- og omsorgstjenester elektronisk, så kan du laste ned dette papirskjemaet. (PDF, 86 kB)

Det er ingen søknadsfrist, og søknadene behandles fortløpende.

Har du behov for å levere søknad muntlig kan du kontakte forvaltningskontoret på telefon: 48 99 93 30

Les mer om saksbehandling, klage og søknadsprosessen.

Kurs og annen informasjon

 

Kontakt oss


Marthe Persgård, sektorleder (fungerende leder)
Telefon: 99 69 47 88 

Hanne Våg, fagkoordinator rus og avhengighet
Telefon: 46 42 94 42  

Christina Rennan Fornes, fagkoordinator psykisk helse
Telefon: 45 97 62 41 

 

Forvaltningskontoret
Telefon: 48 99 93 30