Slik søker du om helse- og omsorgstjenester

Det er ett felles søknadskjema for alle helse- og omsorgstjenester i Steinkjer kommune. Det er forvaltningskontoret som behandler alle søknader om helse- og omsorgstjenester. 

Hvem behandler søknaden? 

Forvaltningskontoret er kommunens kontaktpunkt for innbyggere og samarbeidspartnere som søker om, eller ønsker informasjon om helse- og omsorgstjenester. 

Forvaltningskontoret har også funksjonen som kommunens koordinerende enhet som skal bidra til å sikre helhetlig tilbud til pasienter og brukere med behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering. De har også et overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator.
 

Slik søker du

Du søker om helse- og omsorgstjenester ved å fylle ut søknadsskjemaet. Det er ett felles søknadskjema for helse- og omsorgstjenester i Steinkjer kommune. 
 

Søk helse- og omsorgstjenester


Har du ikke mulighet til å søke digitalt på skjemaet ovenfor, kan du laste ned dette skjemaet: 
Søknad om helse- og omsorgstjenester (papirskjema) (PDF, 86 kB)

 

Hva skjer med søknaden din?
 

 

Aktuelle lenker

Pasient- og brukerombudet 

Lov om Pasient- og brukerrettigheter

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 

Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene

Forskrift om en verdig eldreomsorg

Forskrift om sykehjem og boform med heldøgns omsorg og pleie

Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester

Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem

 

Forvaltningskontoret

Telefon- og åpningstid: Kl. 10.00-15.00 alle hverdager
Telefon:  48 99 93 30