Frisklivssentralen

Frisklivssentralen er et kommunalt lavterskeltilbud for å endre levevaner. Målet er å styrke deltakernes kunnskap og rutiner til å ta gode valg knyttet opp mot livsstil. Tjenesten er målrettet og tidsavgrenset.

lsehHvem er målgruppen?

Voksne som har behov for kunnskap og støtte til å endre levevaner, med tanke på å forebygge sykdom eller begrense forverring av sykdom.  Frisklivssentralen har fokus på helsefremmende faktorer og mestring av egen helse.

Hva tilbyr vi?

 • Helsesamtale (kartlegging av vaner innen fysisk aktivitet, psykisk helse, kosthold, nettverk, tobakk/alkohol, søvn, samt målsetting for perioden)
 • Treningsgrupper x2 per uke med fysioterapeut 
 • Egentreningsgruppe med individuelt treningsprogram
 • Gågruppe x 1 per uke
 • Treningsgruppe for ungdom
 • Temadager (annonseres på Frisklivssentralens facebookside)
 • Søvnkurs (4 dager á 2 timer per gang)
 • Røykesluttkurs (enten individuelt eller i gruppe)
 • Oppfølging i forhold til livsstilsendring
 • Tankevirus
 • Om hverdagsglede - Rådet for psykisk helse

Koster det noe?

Hos oss er helsesamtale og treningsgruppene gratis, men kursene har en egenandel på kr 300,- som faktureres i etterkant av kurset. 

Hva forventes det av deg?

For å kunne benytte deg av tilbudet må du kunne:

 • Ta ansvar for din egen helse
 • Fungere i en gruppe med andre
 • Være motivert til å endre vaner i forhold til fysisk aktivitet, kosthold og tobakk

Hvem kan henvise?

Du behøver ingen henvisning for å komme i kontakt med oss. Ta gjerne kontakt selv. Fastleger, Spesialisthelsetjenesten, annet helsepersonell og Nav kan også kontakte oss.

Mer informasjon:

 

Kontakt
Tlf. 47 47 12 13  //  96 94 86 17, E-post: Send e-post
Besøksadresse: Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus, 5.et., Seilmakergata 10, 7725 Steinkjer