Småvilt, rådyr og elgjakt

Vi i Steinkjer kommuneskoger vet hvor stor gleden og interessen er blant jegerne som vil bruke våre utmarksarealer på jakt etter rådyrbukken, elgen, haren eller lirypa. Vi ønsker at flest mulig skal kunne oppleve skog og fjell områdene som finnes her.

Kommuneskogene i Steinkjer omfatter både skog og fjell, dette utgjør ca. 200.000 daa. med utmark. Her er utsøkte muligheter for generelt all småviltjakt, flotte fjellområder med hovedsakelig lirype, men hvor fjellrypa til tider forekommer.

I skogsområdene er det store arealer for jakt på skogsfugl, hare, rådyr og elg (ca 150.000 daa). For rådyrjakta er områdene som tilbydes lett tilgjengelige, dette er vanlig skogsmark med skog, myr og noe innmark (areal ca. 100.000 daa.).

Vi har seks elgjaktfelt som forvaltes gjennom Gaulstad Utmarkslag og direkte av Steinkjer kommuneskoger.

Elgjakt 2023-2026 se nyheter hjemmesiden.

Kjernen av områdene for rådyrjakt ligger ca. 20 km. øst for Steinkjer by.

Den enkelte jeger plikter å sette seg inn i jaktregler, grenser og dagskvote før jaktstart. Disse skrives ut og medbringes sammen med jaktkort under jakta.