Småvilt, rådyr og elgjakt

Vi i Steinkjer kommuneskoger vet hvor stor gleden og interessen er blant jegerne som vil bruke våre utmarksarealer på jakt etter rådyrbukken, elgen, haren eller lirypa. Vi ønsker at flest mulig skal kunne oppleve skog og fjell områdene som finnes her.

Kommuneskogene i Steinkjer omfatter både skog og fjell, dette utgjør ca. 200.000 daa. med utmark. Her er utsøkte muligheter for generelt all småviltjakt, flotte fjellområder med hovedsakelig lirype, men hvor fjellrypa til tider forekommer.

I skogsområdene er det store arealer for jakt på skogsfugl, hare, rådyr og elg (ca 150.000 daa). For rådyrjakta er områdene som tilbydes lett tilgjengelige, dette er vanlig skogsmark med skog, myr og noe innmark (areal ca. 100.000 daa.).

Artikkelliste