Rådyrjakt

Kjernen av områdene for rådyrjakt ligger ca. 20 km. øst for Steinkjer by.

Jaktområder for rådyr

Se jaktområdene i jaktkartet 

Velg ønsket kartlag for å se jaktområdene i kartet. Rådyr kan jaktes på hele område merket B. Skogsterrenget.

Jaktperioder

Bukkejakt 10.08-24.09 

Gjelder kun rådyrbukk. Fellingstillatelser er begrenset og kan kjøpes fra 1.mars kl. 09.00.
Kjøp jaktkort til bukkejakt via Inatur.no.

Rådyrjakt(ordinær) 02.10-09.10 og 24.10-23.12 

Gjelder fridyr og kje. Rådyrjakt er forbudt i skogsterrenget i elgjakta. Fellingstillatelser er begrenset og kan kjøpes på Inatur.no fra 1.mars kl. 09.00.
Kjøp jaktkort til rådyrjakt via Inatur.no.

Bruk av hund

I bukkejakta er hund ikke tillatt.

Det tillates å kun bruke en løs hund av gangen. Hunder som brukes løs til jakt så lenge det beiter husdyr i terrenget skal ha godkjent sauerenhetssertifikat. Den som disponerer hunden er ansvarlig for all skade som hunden måtte forvolde på husdyr.

Bestand

For tiden er det en god bestand av rådyr.

Jeger?

Den enkelte jeger plikter å sette seg inn i jaktregler, grenser og dagskvote før jaktstart.
Alle jegere i et jaktlag trenger lisens som løyses på Inatur (innehaver av fellingstillatelse trenger ikke denne).

NB! Jaktrapport skal leveres etter jaktens slutt. For rådyr senest  2. januar.