Elgjakt

Vi har seks elgjaktfelt som forvaltes gjennom Gaulstad Utmarkslag og direkte av Steinkjer kommuneskoger.

Elgjakt 2023-2026 se nyheter hjemmesiden.

Hvert felt tildeles ukesvis for en fireårsperiode etter loddtrekning og vedtatte regler.
Elgjaktfeltene annonseres i sosiale medier og hjemmeside hvert fjerde år. Ny 4-årsperiode er fortiden fra 2023-2026. Tildelt jaktuke står fast i hele fireårsperioden.

Bare tre uker av elgjakta tildeles. Resterende jakttid holdes i reserve for eventuell restkvote og som utøves etter nærmere avtaler og eventuelt ny kontrakter.

Elgjaktfelt

  • Skjelstadmarka
  • Gaulstadmarka
  • Mokkamarka
  • Gaulstadfjellet
  • Hammermarka
  • Giskåsmarka

Se kart over jaktfeltene

Priser

Pr. i dag (regulert for 2023) betaler jegerne kr. 85,- pr. kg. opp t.o.m.  50 kilos dyr, stigende med 15 øre pr. kg. over 50.
Indeksreguleres hvert 2. år.

Fastpris/forskudd: Kr. 4.000 for voksen og kr. 2.000 for kalv.

Prisene er inkl. mva.

Bestandsplan

Ogndal tildelingsområde gjelder perioden 2022-2023.

Kontaktperson

Pål Malmo, telefon: 95 02 95 01

ogndalsbruket@steinkjer.kommune.no