Småviltjakt

Den enkelte jeger plikter å sette seg inn i jaktregler, grenser og dagskvote før jaktstart. Disse skrives ut og medbringes sammen med jaktkort under jakta. 

Jaktkart

Se jaktområdene i jaktkartet 

Velg ønsket kartlag for å se jaktområdene i kartet.

Jaktområdene deles i: 
A: Fjellterrenget.
B: Skogsterrenget.
C: Beiteområde som er en del av skogsterrenget, her er jakt med hund ikke tillatt før 24.10.

Jaktperioder

Rype, skogsfugl og hare

10.09 - 14.09: Skogsterrenget
10.09 - 14.09: Fjellterrenget
15.09 - 19.09: Skogsterrenget
15.09 - 19.09: Fjellterrenget

Begrenset antall i hver 5 dagers periode. Søknadsfrist 15. april
Søknad sendes på e-post til  ogndalsbruket@steinkjer.kommune.no
(Trekking gjennomføres innen en uke).

20.09 - 23.12: Selges det sesongkort med begrensninger beskrevet i jaktkortet

Eventuelle ledige kort fra begrensede perioder kan kjøpes på inatur etter 10. mai.

Vi minner om følgende:

 • Under elgjakta, 25. september - 1. oktober og 10. oktober -23. oktober er
  småviltjakt og rådyrjakt i skogsterrengene (B) forbudt. I fjellterrenget (A) går småviltjakta uavhengig av elgjakta. 
 • Det vil etter taksering informeres om dagskvotene på rype og skogsfugl i nyheter på våre hjemmesider
 • Røy er fredet.
 • Rypa er fredet etter jul
 • Fellefangst/jakt av smårovvilt og jakt på gaupe er fritt uten grunneierkort
 • And- og gåsejakt kan jaktes på io henhold til jaktforskriften.

For å kunne jakte i Steinkjer kommuneskoger Ogndalsbruket KF, må du være registrert i Det Norske Jegerregisteret, ha betalt jegerarvgift (dette gjelder ikke opplæringsjakt i forbindelse   med småvilt) og gyldig jaktkort.

Jaktrapport skal leveres umiddelbart etter jaktens slutt og senest 1. april.

Jakt med hund

 Vi gjør oppmerksom på at husdyr kan forekomme også utenom dette avgrensete området.

Hund som brukes løs til jakt skal ha godkjent sauerenhetssertifikat. Den som disponerer hunden er ansvarlig for all skade som hunden måtte forvolde på husdyr.

Det tillates én løs hund om gangen pr. jeger.

Jakthytter med tilhørende jaktkort i begrensede perioder tildeles etter søknad:

 • Lustadstu skogsfugl og rypeterreng (ved bilveg, 7 sengeplasser):  
  • 1.periode 09.09. - 14.09          
  • 2.periode 14.09. - 19.09
 • Lågvassbu rypeterreng (6 sengeplasser):                    
  • 1.periode 09.09. - 14.09 
  • 2.periode 14.09. - 19.09
 • Skjækerosstu rypeterreng (8 sengeplasser):
  • 1.periode 09.09. - 14.09 
  • 2.periode 14.09. - 19.09

Søknadsfrist er 15. April   
Sendes på epost til ogndalsbruket@steinkjer.kommune.no