Mære barnehage

Jeg blir meg i møte med deg!

Velkommen til Mære barnehage!

Vi er en 4-avdeling barnehage for barn i alderen 0-6 år som ligger like ved Mære skole. Barnehagen har også en egen utegruppe.
Satsningsområdene våre er: Rommet som den tredje pedagog, bærekraftig utvikling og barns psykiske helse.

Sammen skal vi skape en trygg og innholdsrik hverdag med vekt på leik, humor, glede og gode opplevelser.

Forelder? 

Dialog med barnehagen

Barnehagen har den daglige dialogen med foreldrene i appen MyKid. 

Vedtekter

Les vedtektene til Steinkjers kommunale barnehager

Åpningstid: 07.00-16.30

Kontakt oss

Avdeling Furuberget: 94 02 52 35
Avdeling Bergplassen: 94 81 55 45
Avdeling Børgin: 45 72 37 54
Avdeling Myra: 94 80 43 13