Mære barnehage

Jeg blir meg i møte med deg!

Sammen skal vi skape en trygg og innholdsrik hverdag med vekt på leik, humor, glede og gode opplevelser.

Velkommen til Mære barnehage!

Vi er en 4-avdeling barnehage for barn i alderen 0-6 år som ligger like ved Mære skole. Barnehagen har også en egen utegruppe.
Satsningsområdene våre er: Rommet som den tredje pedagog, bærekraftig utvikling og barns psykiske helse.

Forelder? 

Dialog med barnehagen

Barnehagen har den daglige dialogen med foreldrene i appen MyKid. 

Vedtekter

Les vedtektene til Steinkjers kommunale barnehager

Åpningstid

Barnehagens åpnings er kl. 07.00-16.30 

 

Kontakt oss

Avdeling Furuberget: 94 02 52 35
Avdeling Bergplassen: 94 81 55 45
Avdeling Børgin: 45 72 37 54
Avdeling Myra: 94 80 43 13