Pris og redusert foreldrebetaling i barnehage

Alle barnehager har en makspris som er vedtatt av staten. Om du ikke har behov for helplass er det flere barnehager i kommunen som tilbyr deltidsplasser. 

Betalingssatser i barnehage

Se pris for å ha barn i kommunale barnehager i Steinkjer. 

Kostpriser og kosttilbudet i barnehagene varierer, og nærmere informasjon om dette vil kunne gis av den enkelte barnehage.

Redusert pris for søsken

Har du mer enn ett barn i barnehage vil du få reduksjon i foreldrebetalingen. Dette trenger du ikke å søke om, men det oppgis når du søker barnehageplass. Barna trenger ikke å gå i samme barnehage, men innenfor samme kommune.

Har jeg rett på redusert foreldrebetaling og/eller gratis kjernetid? 

Det er to moderasjonsordninger for familier eller husholdninger med lav inntekt.

Redusert foreldrebetaling

Hvis maksprisen er høyere enn seks prosent av husholdningens samlede inntekt, kan du søke om redusert pris.

For barnehageåret 2023/2024 kan husholdninger med inntekt under kr. 550 000,- søke om redusert foreldrebetaling i barnehage.

Gratis kjernetid

Alle 2-, 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid per uke i barnehage.

Fra 1. august 2023 er inntektsgrensen for gratis kjernetid kr. 615 590,-.

Kommunen har ansvar for moderasjonsordningene

Det er kommunen som har ansvar for disse moderasjonsordninger, og de gjelder for barn i både kommunale og private barnehager. Søknad sendes til kommunen. Vi gjør oppmerksom på at det må søkes på nytt for hvert barnehageår. 

For søknader som mottas før 1. august, gjelder kommunens vedtak fra 1. august og ut barnehageåret. Søkes det etter 1. august gjelder vedtaket fra den 1. i påfølgende måned.

Søk om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid