Endre eller si opp barnehageplass

For å gjøre endringer eller si opp barnehageplassen din bruker du samme portal som da du søkte om plassen.

For å gjøre endringer må du logge inn med ID-Porten, slik at du får tilgang til dine opplysninger.

Endre eller si opp barnehageplass

Etter du har gjort endringene du ønsker, behandler vi det fortløpende og gir deg tilbakemelding på e-post eller brev.

Oppsigelsestid

Oppsigelsestiden i de kommunale barnehagene er to måneder, med virkning fra den 1. i måneden etter oppsigelsen er mottatt.

Oppsigelsestiden i de private barnehagene varierer. Mer informasjon finner du i vedtektene til den enkelte barnehage.