Snåsa og Steinkjer kommune søkte om og fikk innvilget "Tilskudd for systematisk identifikasjon og oppdagelse av utsatte barn og unge" hos BUFDIR november 2021.

Renovasjon har lansert en mobilapp som du kan laste ned for å få varsel på hvilken dunk du skal sette ut for henting.

Planavgrensning Infanterivegen 30

Arkplan Arkitektkontor har på vegne av Mea Invest AS fått i oppdrag å utarbeide reguleringsplan for Infanterivegen 30. Hensikten med planarbeidet er å ​tilrettelegge for oppføring av ny boligbebyggelse på tomta. Det planlegges for ett eller to boligbygg på 2 etasjer, med rundt seks boenheter, samt parkeringskjeller og annen infrastruktur.

Kommunestyret har i møte den 21.09.2022 vedtatt Reguleringsplan (detaljregulering) Skjefte Hageby. Formålet med planen er å tilrettelegge for utbygging av en ny 4-mannsbolig og to nye eneboliger med tilhørende uteareal, parkering og boder.