Jaktkvoter for småvilt i Steinkjer kommuneskoger 2023

Referer til tidligere informasjon om nedstenging av rypejakta 2023. Rapporter fra skogsterrengene viser produksjon av orrfugl med større usikkerhet på storfugl. Jaktkvotene blir som følgende:
- Rype fredet
- Røy fredet

Dagskvote på 2 skogsfugler pr. jeger
Det innføres en årlig kvote på 1 stk tiur pr. jeger.