Gjelder for: Tomsåsveien, Mokkaveien, Langengvein, Tangveien, Årengveien, Roktdalsveien, parkering fra Krokbekken til Lustadstua og parkering ved Langmyrstu på Gaulstadfjellet.

Utleiehyttene står klare og kan bookes på https://www.inatur.no/
Søk på Lustadstu, Lågvassbu og Skjækerosstu