Omgivelser som innbyr til aktive møter mellom Steinkjers innbyggere er en viktig forutsetning for god folkehelse. Slike omgivelser skapes av mangfoldet av interesser, idretter, frivillige og offentlige, i et samarbeid hvor alle er viktige.

Samfunnet må igjennom et grønt skifte. «Kommunedelplan klima og miljø 2019-2022» med tilhørende handlingsplan er en temaplan i henhold til Plan og bygningsloven.

Kommunestyret vedtok 16.02.22 temaplanen "Med hjerte for Steinkjer – en varm og inkluderende kommune", også kalt inkluderingsstrategien. 

 

Hovedmål: Bidra til et aldersvennlig Steinkjer gjennom å vise retning, muligheter og satsingsområde

Mål: 

 • Å styrke annerkjennelsen av veteranene
 • Øke kompetansen og samarbeidet for å:
  • redusere risikoen for skader
  • bidra til at psykiske skader oppdages, og rask behandling iverksettes
 • Bidra til treffpunkter for veteraner 

Organisering av digitaliseringsarbeidet i Inn-Trøndelagskommunene.

Visjon: Smartere sammen, smartere hverdag

Den digitale ambisjonen mot 2022 er sammenfattet i seks punkter:

 1. Innbyggerne i Inn-Trøndelag bruker digitale tjenester som hovedkanal i dialog med kommunene.
 2. Nye tjenester skapes sammen med innbyggere og næringsliv.
 3. Digitale læringsverktøy er integrert del av undervisningen på alle skoler.
 4. Velferdsteknologi er en integrert del av helse-og omsorgstjenesten, og har ført til bedre kvalitet og reduserte kostnader.
 5. Ansatte føler seg trygge på smarte digitale løsninger, og har en effektiv arbeidshverdag der tiden kan brukes på de viktige oppgavene.
 6. Ansatte på alle nivåer tar ansvar for tjenesteutvikling og innovasjon.