Praktisk bistand (hjemmehjelp)

Praktisk bistand (hjemmehjelp) er en betalingstjeneste for personer som er avhengig av hjelp til praktiske oppgaver i hverdagen for å kunne klare å bo hjemme.

Hvem kan få praktisk bistand?

Du kan få praktisk bistand som du har en funksjonsnedsetting og /eller sykdom som gjør at du ikke klarer å utføre oppgaver selv. 

Hva kan jeg få hjelp til?

  • bestilling av matvarer
  • klesvask
  • oppvask
  • søppeltømming
  • rengjøring 

Trenger du hjelp med medisiner, behandling, hjelp til stell og personlig hygiene, eller lignende, får du hjelp av hjemmesykepleien.

Slik søker du

Du søker praktisk bistand ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester.

Søk helse- og omsorgstjenester

Kan du ikke søke om helse- og omsorgstjenester elektronisk, så kan du laste ned dette papirskjemaet. (PDF, 389 kB)

Det er ingen søknadsfrist, og søknadene behandles fortløpende.

Les mer om saksbehandling, klage og søknadsprosess 

Hva koster det?

Praktisk bistand i hjemmet (hjemmehjelp)
G Netto inntekt før særfradrag Timepris Abonnement pr. mnd.
Inntil 2G 0 - 212 798 215 kroner
2G - 3G 212 798 - 319 197 420 kroner 2 300 kroner
3G - 4G 319 197 - 425 596 420 kroner 3 395 kroner
4G - 5G 425 596 - 531 995 420 kroner 4 285 kroner
Over 5G 531 995 - 420 kroner 5 445 kroner
1 G (grunnbeløp i folketrygden) = kr 111 477,-

Forvaltningskontoret

Telefon- og åpningstid: Kl. 10.00-15.30 alle hverdager
Telefon:  48 99 93 30