Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie er et tilbud til personer som er avhengig av helsehjelp i hverdagen for å kunne klare å bo hjemme.

Hva kan jeg få hjelp til?

Hjemmesykepleien utfører nødvendig helsehjelp og veiledning til personer som bor hjemme og som er helt avhengig av hjelp innenfor følgende områder, i kortere eller lengere perioder, eksempelvis : 

  • hjelp til personlig hygiene
  • hjelp til nødvendig legemiddelhåndtering
  • sårbehandling
  • kartlegging og veiledning om f.eks kosthold og andre helsespørsmål
  • kartlegging, veiledning og opplæring slik at du kan mestre oppgaver på egenhånd
  • bistand i livets siste fase

Trenger du hjelp med rengjøring , kan du søke om hjemmehjelp (praktisk bistand). Det er en betalingstjeneste.

Hvem kan få hjelp av hjemmesykepleie?

Du kan søke om hjemmesykepleie når du bor eller oppholder deg i Steinkjer kommune og

  • du har et helseproblem eller en funksjonssvikt som gjør at du har behov for sykepleie i eget hjem
  • du trenger opptrening for å klare deg selv
  • du ønsker å motta omsorg ved livets slutt

Slik søker du

Du søker hjemmesykepleie ved å fylle ut søknadsskjema om helse- og omsorgstjenester.

Søk helse- og omsorgstjenester

Kan du ikke søke om helse- og omsorgstjenester elektronisk, så kan du laste ned dette papirskjemaet. (PDF, 86 kB)

Det er ingen søknadsfrist, og søknadene behandles fortløpende. 

Les mer om saksbehandling, klage og søknadsprosess.

Hva koster det?

Hjemmesykepleie er gratis.

Forvaltningskontoret

Telefon- og åpningstid: Kl. 10.00-15.00 alle hverdager
Telefon:  48 99 93 30