Kreftomsorg

Å få en kreftdiagnose er aldri lett. Kreftsykdom gir ofte sammensatte utfordringer som rammer både den som er syk og de pårørende. Kreftomsorg er et tilbud både til deg som har nyoppdaget kreft og for deg som har levd med sykdommen over tid.

Alle mennesker er forskjellige og har ulike behov for oppfølging og støtte. Målet vårt er å opprettholde god livskvalitet for kreftpasienter, familier og andre pårørende.

Hvem kan ta kontakt med oss?

Alle kreftpasienter som har eller har hatt kreft og deres pårørende kan ved behov ta kontakt med kreftsykepleier eller kreftkoordinator. Du kan ta direkte kontakt. Det kreves ingen henvisning og tilbudene er gratis.

Hva kan vi tilby?

  • Råd, veiledning og oppfølging knyttet til diagnose, behandling, rehabilitering og livet etter kreft. Mulighet for hjemmebesøk etter avtale 
  • Koordinerer og tilrettelegger hverdagen for kreftsyke og pårørende på en best mulig måte
  • Vi samarbeider med fastlege, sykehus, hjemmetjenesten, NAV, pasientforeninger og andre.
  • Formidle kontakt med andre hjelpeinstanser, og være et bindeledd mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten. 
  • Informasjon om relevante tilbud og tjenester for barn og voksne. 
  • Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft

Vi i kreftomsorgen har taushetsplikt.

Hva koster det?

Tilbudet er gratis.

Ta gjerne kontakt med oss


Kreftkoordinator Lena Bjørnback
Kontortid: Tirsdager og fredager 
Adresse: Helse- og beredskapshuset, Seilmakergata 10, 7725 Steinkjer
Telefon: 47 47 12 13
E-post: lena.bjornback@steinkjer.kommune.no

Kreftsykepleier Guri Susegg Sund
Kontortid: Tirsdager og torsdager
Adresse: Helse- og beredskapshuset, Seilmakergata 10, 7725 Steinkjer
Telefon: 48 94 45 04

Kreftsykepleier Sissel Kristin Skevik
Kontortid:  Onsdager
Adresse: Verran helsetun, Sandbakken 1, 7790 Malm
Telefon: 98 25 34 58

Lokale tilbud 

Økonomisk støtte til kreftrammede

Dersom du har økonomiske utfordringer på grunn av sykdom og behandling, finnes det gode støtteordninger for deg og dine pårørende. Her kan du få en oversikt.