Utbyggingsprosjekter

Prosjektaktiviteten er dessverre sterkt nedskalert pga. politisk beslutning, og flere prosjekter er satt på “vent”.